10TN6! YES! ITS ME

TÀI CHÁNH NGÂN HÀNG KHÓA 2010-2014


  người dẫn đường!!!!

  Share
  avatar
  KEN
  Thượng Sĩ
  Thượng Sĩ

  Tổng số bài gửi : 276
  Join date : 14/10/2010
  Age : 26
  Đến từ : Tien Giang

  người dẫn đường!!!!

  Bài gửi by KEN on Fri Nov 12, 2010 9:31 am

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - TP. HỒ CHÍ MINH
  BCH. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  ***
  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng10 năm 2010
  Số: 04/ KH-ĐTN

  KẾ HOẠCH
  TỔ CHỨC HỘI THI MỞ RỘNG KIẾN THỨC XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG, HỘI NHẬP VÀ BẢN LĨNH TRONG ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN
  “NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG XUẤT SẮC” - LẦN I - NĂM 2010
  ________________


  Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2007 – 2012), căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2010 - 2011, căn cứ tình hình thực tiễn đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội, nhu cầu sinh viên trong Trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường phối hợp với Ban Thư ký Hội Sinh viên ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi “Người dẫn đường Xuất sắc” lần 1 - năm 2010.

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích:

  - Nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, nhận thức và khả năng tổ chức lao động cá nhân của đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội tại cơ sở. Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên, sinh viên giao lưu, học hỏi và tự rèn luyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại Trường.
  - Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội, nâng cao công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội trong thời gian tới; là sân chơi hướng tới sự giáo dục toàn diện sinh viên trong Trường với những kỹ năng tốt, hội nhập tốt.
  - Phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội các cấp;
  - Thông qua Hội thi phát hiện thêm nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả cho công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên tại Trường.

  2. Yêu cầu:
  - Tất cả cán bộ Đoàn – Hội tại cở sở trực thuộc đều phải tham gia.
  - Công tác tổ chức phải chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo nội dung và hình thức thống nhất. Bám sát với thực tiễn sinh động của công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên sinh viên hiện tại.

  II. ĐỘI TƯỢNG THAM GIA:
  - Cán bộ Đoàn – Hội các cấp trực thuộc Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường;
  - Đoàn viên, hội viên, sinh viên của Trường.
  III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THI
  1. Vòng sơ khảo: gồm 03 phần thi.


  - Đối tượng là cán bộ Đoàn – Hội:
  + Trắc nghiệm và tự luận kiểm tra kiến thức tổng quát về lịch sử, văn hóa- xã hội, về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống Đoàn – Hội – Đội, Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và tình hình kinh tế xã hội hiện nay, nội quy – quy định của Nhà Trường và một số nội dung liên quan đến công tác sinh viên của Trường…
  + Bài tập về kỹ năng văn bản.
  + Thực hiện đề cương 1 hoạt động tuyên truyền gắn với các ngày lễ lớn , sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội trong năm phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở Đoàn.

  - Đối tượng là đoàn viên, hội viên, sinh viên:
  + Trắc nghiệm và tự luận kiểm tra kiến thức tổng quát về lịch sử, văn hóa- xã hội, về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống Đoàn – Hội – Đội, Điều lệ Đoàn; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và tình hình kinh tế xã hội hiện nay, một số nội dung liên quan đến việc học tập và rèn luyện tại Trường…
  + Bài tập tình huống về học tập nhóm, sinh hoạt nhóm,...

  - Tất cả các thí sinh qua kiểm tra ở vòng sơ khảo đạt điểm chuẩn theo quy định của Ban Tổ chức (từ 80% tổng số điểm trở lên) sẽ được cấp giấy công nhận cán bộ Đoàn – Hội Giỏi năm 2010 (riêng đối với Bí thư Chi đoàn thì được công nhận là Bí thư Chi đoàn Giỏi theo quy định của Thành Đoàn TP. HCM) đối với thí sinh là cán bộ Đoàn – Hội và công nhận là thí sinh Xuất sắc vòng Sơ khảo Hội thi “Người dẫn đường Giỏi năm 2010” đối với thí sinh là đoàn viên, hội viên, sinh viên. Trong số các thí sinh giỏi được công nhận, Ban Tổ chức sẽ chọn 80 thí sinh có số điểm cao nhất (tính từ trên xuống) sẽ tham gia vòng bán kết.

  2. Vòng bán kết:

  2.1. Đối tượng tham gia: 80 thí sinh xuất sắc ở vòng sơ khảo sẽ được chia thành 02 nhóm, mỗi nhóm gồm 40 thí sinh.
  2.2. Nội dung thi: kỹ năng lãnh đạo nhóm, tập hợp nhóm, làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đi đường, sinh hoạt tập thể,…
  - Nhóm 1 gồm có 40 thí sinh là cán bộ Đoàn – Hội sẽ được chia thành 05 nhóm, mỗi nhóm gồm 08 thành viên và sẽ có thời gian tập hợp, sinh hoạt với nhau trong 03 ngày kể từ ngày có thông báo của Ban Tổ chức và sẽ được tập huấn trước khi tham gia chính thức nội dung thi chậm nhất là 01 ngày.
  - Nhóm 2 gồm 40 thí sinh là đoàn viên, hội viên, sinh viên sẽ được chia làm 05 nhóm, nội dung thi của nhóm 2 hoàn toàn là tại hội trường, phòng học với hai nội dung chính là trình bày báo cáo thuyết trình theo chủ đề và phương pháp học tập nhóm.
  - Nội dung, hình thức, cách chấm điểm của vòng thi bán kết, Ban Tổ chức sẽ thông báo kịp thời đến thí sinh ngay sau khi có kết quả vòng sơ khảo chậm nhất là 01 ngày. Tại vòng bán kết mỗi thí sinh cũng sẽ tham gia một bài thi trắc nghiệm để tính điểm cá nhân; qua vòng bán kết Ban Tổ chức sẽ chọn ra 20 thí sinh có số điểm cao nhất lọt vào vòng chung kết.

  3. Vòng chung kết:

  3.1. Đối tượng tham gia: 20 thí sinh có số điểm cao nhất ở vòng thi bán kết và được chia thành 04 nhóm, mỗi nhóm 05 thành viên.
  3.2. Nội dung thi: gồm 4 phần thi.
  + Trả lời câu hỏi nhanh và xử lý tình huống: mỗi thí sinh sẽ trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm nhanh và một số tình huống trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn – Hội, các vấn đề từ thực tiễn công tác Đoàn – Hội và phong trào Thanh niên Sinh viên tại Trường và trong Thành phố; tình hình học tập nhóm trong sinh viên ngày nay;...
  + Mỗi nhóm thảo luận và trình bày giải pháp, ý tưởng sáng tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong việc giữ gìn trường lớp xanh – sạch – đẹp; không tham gia đánh bài bạc dưới mọi hình thức; ý thức học tập trên lớp hiệu quả,...

  Kết thúc vòng bán kết, Ban Tổ chức Hội thi sẽ chọn 10 thí sinh có số điểm cao nhất tham gia vòng chung kết (tính từ cao xuống thấp).

  4. Vòng chung kết xếp hạng “Người dẫn đường Giỏi – lần 1/2010:
  4.1.Đối tượng tham gia: 10 thí sinh có số điểm cao nhất ở vòng thi chung kết.
  4.2. Nội dung thi: gồm 4 phần thi.
  + Mỗi thí sinh thực hiện phần thi tự giới thiệu về bản thân và đơn vị mình (có thể sử dụng thêm các hình ảnh, phương tiện minh họa).
  + Trả lời nhanh 10 câu hỏi trắc nghiệm và phần thi nhận diện phong trào.
  + Tranh luận và phản biện: 10 thí sinh được bốc thăm chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 5 thí sinh. Các nhóm sẽ bốc thăm chọn các vấn đề do Ban Tổ chức cung cấp, sau đó trình bày quan điểm của nhóm về vấn đề đó, đồng thời nhóm còn lại sẽ phản biện về vấn đề của nhóm trình bày và ngược lại.
  + Đối thoại với khách mời: 5 thí sinh có số điểm cao nhất sau 3 phần thi trên sẽ được tham gia vòng thi đối thoại với khách mời. Mỗi thí sinh lần lượt bốc thăm chọn vị khách mời tham gia đối thoại, nội dung đối thoại xoay quanh các vấn đề liên quan đến việc học tập, rèn luyện của sinh viên, việc tham gia hoạt động xã hội, trách nhiệm bản thân và cộng động, trường, lớp.
  * Ghi chú: qua các vòng thi, các thi sinh được chọn vào vòng kế tiếp sẽ được cấp giấy công nhận của Ban Tổ chức Hội thi nhằm ghi nhận sự xuất sắc của các thí sinh tham gia đạt thành tích.

  IV. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:
  - 1 Giải Nhất: 2.000.000đ + Giấy Chứng nhận + Giấy khen Hiệu Trưởng
  - 1 Giải Nhì : 1000.000đ + Giấy Chứng nhận + Giấy khen Hiệu Trưởng
  - 1 Giải Ba : 800.000đ + Giấy Chứng nhận + Giấy khen Hiệu Trưởng
  - 2 Giải Tư : 500.000đ + Giấy Chứng nhận + Giấy khen Hiệu Trưởng
  - 5 Giải Khuyến khích: 300.000đ + Giấy Chứng nhận + Giấy khen Hiệu Trưởng
  - Giải thưởng cho các Đoàn cơ sở có nhiều thí sinh tham gia và đạt kết quả tốt trong Hội thi (theo tỉ lệ %): 500.000 đ + Giấy khen Hiệu Trưởng.
  - 10 thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng của Hội thi sẽ được tham gia chuyến hành trình “Về với Côn Đảo” nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Đoàn Trường.  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  1. Thành lập Ban tổ chức Hội thi gồm các đồng chí có tên sau:

  - Trưởng Ban: Đ/c Trần Thanh Huy - Bí thư Đoàn Trường.
  - Phó Ban Thường trực: Đ/c Mạch Trần Huy - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Đoàn Trường.
  - Phó Ban:
  + Đ/c Nguyễn Đình Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Đoàn Trường.
  + Đ/c Nguyễn Quốc Toàn - UVTV Đoàn Trường, Trưởng Ban tuyên giáo
  + Đ/c Huỳnh Thanh Trực - UVTV Đoàn Trường, Chủ tịch Hội SV Trường.
  + Đ/c Trần Hữu Thắng - UVTV Đoàn Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Trường.
  + Đ/c Trần Thị Thúy An - UVTV Đoàn Trường, Trưởng Ban học tập & NCKH.
  - Thành viên:
  + Đ/c Lâm Phạm Như An – Chánh Văn phòng Đoàn Trường
  + Đ/c Nguyễn Phú Thuận – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường
  + Đ/c Phạm Phi Long – Phó Ban Phong trào Đoàn Trường
  + Đ/c Huỳnh Thị Hải yến - Phó Văn phòng Đoàn Trường
  + Đ/c Azizah - Phó Văn phòng Đoàn Trường
  + Đ/c Cao Hồ Ngọc Lợi - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường
  + Đ/c Bùi Thị Thanh Hà – Cán bộ Văn phòng Đoàn Trường

  * Ban Tổ chức có nhiệm vụ:
  - Xây dựng nội dung hướng dẫn tổ chức Hội thi, thể lệ thi. Biên soạn tài liệu, các bộ đề thi, đáp án; thành lập Hội đồng thi theo từng vòng thi, mời Ban giám khảo của Hội thi.
  - Thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động Hội thi ở các cấp.
  - Vận động nguồn kinh phí tổ chức Hội thi.
  - Chuẩn bị kế hoạch tham quan “Về với Côn Đảo” cho các thí sinh vào chung kết.
  2. Ban Thường vụ Đoàn khoa/TT; tổ chức cơ sở Hội Sinh viên:
  - Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi đến tất cả các Chi đoàn, chi hội trực thuộc; vận động đoàn viên, hội viên, sinh viên tham gia hội thi.
  - Tổng hợp danh sách thí sinh tham gia Hội thi và gởi về Ban Tổ chức Hội thi trước ngày 20/10/2010.
  - Hướng dẫn thi sinh đến địa điểm thi đúng thời gian theo quy định; nắm bắt thông tin kịp thời về hội thi để hỗ trợ, thông tin rộng rãi đến thí sinh.
  - Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các đồng chí tại cơ sở đạt kết quả tốt trong Hội thi.
  3. Cán bộ Đoàn – Hội các cấp: tham gia đầy đủ và tích cực Hội thi.

  VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

  - Từ ngày 10/10/2010 đến ngày 15/10/20109: triển khai Kế hoạch
  - Từ ngày 15/10/2010 đến ngày 20/10/2010: các tổ công tác tiến hành công tác chuẩn bị cho Hội thi.
  - Ngày 25/10/2010: Diễn ra Hội thi vòng sơ khảo.
  - Từ ngày 25/10/2010 đến ngày 30/10/2010: tổng hợp kết quả hội thi vòng sơ khảo, triển khai công tác chuẩn bị Hội thi vòng bán kết.
  - Từ ngày 03/11/2010: Diễn ra Hội thi vòng bán kết.
  - Từ ngày 03/11/2010 đến ngày 04/11/2010: tổng hợp kết quả vòng thi bán kết, chuẩn bị Hội thi vòng chung kết.
  - Ngày 10/11/2011: vòng chung kết.
  - Ngày 13/11/2011: vòng chung kết xếp hạng và trao giải thưởng.
  - Từ ngày 15/11/2010 đến 20/11/2010: Họp Ban Tổ chức rút kinh nghiệm Hội thi.

  Để Hội thi “Người dẫn đường Giỏi lần I - Năm 2010 đạt được kết quả tốt, Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn khoa/TT, các cơ sở Hội Sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên Trường triển khai thực hiện theo yêu cầu và tiến độ đề ra.

  TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
  BÍ THƯ

  (Đã ký)


  Trần Thanh Huy


  P/s:Thông báo thay đổi thời gian thi:
  Thông báo của ban tổ chức cuộc thi "Người dẫn đường xuất sắc" lần 1 năm 2010:
  - Thời gian diễn ra vòng sơ khảo từ ngày 15/11-18/11/2010.

  - Địa điểm và danh sách thí sinh sẽ được công bố trên website: www.hungvuong.edu.vn/doanhoi theo tinh thần Thông báo số 1 sẽ ban hành vào ngày 11/11/2010.

  Trân trọng./.

  DANH SÁCH PHÒNG THI SẼ ĐƯỢC UP LÊN NHANH CHÓNG


   Hôm nay: Sun Mar 25, 2018 6:39 am